Privacyverklaring

GEO2MEET BV, gevestigd aan Hoge Traan 22-F, 9351 VV te Leek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
GEO2MEET B.V.  
Hoge Traan 22-F  
9351 VV Leek  
info@geo2meet.nl  
www.geo2meet.nl  

Persoonsgegevens die wij verwerken:
GEO2MEET BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@geo2meet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
GEO2MEET BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Geautomatiseerde besluitvorming:
GEO2MEET BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GEO2MEET BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
GEO2MEET BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden maximaal één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
GEO2MEET BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
GEO2MEET BV gebruikt functionele, analytische, en marketingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. GEO2MEET BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast gebruiken we analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en marketingcookies om gerichte advertenties te kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GEO2MEET BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@geo2meet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
GEO2MEET BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@geo2meet.nl.

HubSpot:
We maken gebruik van de diensten van HubSpot, aangeboden door OMB Digital Amsterdam, Nederland. HubSpot helpt ons bij het beheren en optimaliseren van onze klantrelaties en marketinginspanningen door middel van marketing automation en CRM-functionaliteiten. Deze tool verzamelt en verwerkt gegevens zoals bedrijfsnamen, adressen, en andere openbaar beschikbare informatie, evenals informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt via formulierinvoeringen op onze website. 

Meer informatie over HubSpot's privacybeleid is beschikbaar op HubSpot's privacy policy

Klachten:
GEO2MEET BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via Autoriteit Persoonsgegevens - Tip ons

Frequently Asked Questions

Als je nog andere vragen hebt die niet in deze FAQ zijn behandeld, neem dan gerust contact met ons op!

Welke persoonsgegevens verwerkt GEO2MEET BV?
GEO2MEET BV verwerkt persoonsgegevens zoals voor- en achternaam, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden verzameld doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Waarom verzamelt GEO2MEET BV mijn persoonsgegevens?
Wij verzamelen jouw persoonsgegevens voor het verzenden van onze nieuwsbrief en om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Hoe lang bewaart GEO2MEET BV mijn persoonsgegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd, worden jouw gegevens maximaal één jaar bewaard.
Met wie deelt GEO2MEET BV mijn persoonsgegevens?
GEO2MEET BV deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GEO2MEET BV. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@geo2meet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, waarbij je bepaalde gegevens (zoals je pasfoto en BSN) onleesbaar maakt ter bescherming van je privacy.
Hoe beveiligt GEO2MEET BV mijn persoonsgegevens?
GEO2MEET BV neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Als je denkt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@geo2meet.nl.
Wat doet GEO2MEET BV met cookies?
GEO2MEET BV gebruikt functionele, analytische en marketingcookies om de website goed te laten werken, gebruikerservaringen te verbeteren en gerichte advertenties aan te bieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van je browser verwijderen.
Maakt GEO2MEET BV gebruik van externe tools voor gegevensverwerking?
Ja, wij maken gebruik van de diensten van HubSpot, aangeboden door OMB Digital Amsterdam. HubSpot helpt ons bij het beheren en optimaliseren van onze klantrelaties en marketinginspanningen. Meer informatie over het privacybeleid van HubSpot is te vinden op HubSpot's privacy policy.
Hoe kan ik een klacht indienen over de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen met ons via info@geo2meet.nl. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link: Autoriteit Persoonsgegevens - Tip ons.

ONZE LEERBEDRIJVEN

Lycens
Provincie Groningen
UWV
Gasuni-1
SBB-1
RPS
SC Heerenveen
Gemeente Leeuwarden
Het Noorden Werkt Door
gemeente Tynaarlo
Gemeente Noard East Fryslan
Dordrecht
Kragten
Provincie Zuid Holland
GEOMAAT
L2 Maatvoering
GIN
Kansrijkberoep
Leerwerkloket
Stichting Geo Innovatie
Drechtsteden
Fryslan Werkt
Gemeente Midden Drenthe

GEO2MEET

BRENG JOUW TOEKOMST IN KAART MET GEO2MEET

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek wat GEO2MEET voor u kan betekenen.

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief