Disclaimer

Doel van de website

De website GEO2MEET is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Hoewel de inhoud op deze website zo accuraat en actueel mogelijk is, kunnen er op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.

Geen aansprakelijkheid

GEO2MEET spant zich ervoor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. GEO2MEET is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de eventuele onvolledigheid en/of onjuistheid van de inhoud van de website, noch voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of het onvermogen de website te raadplegen.

Externe links

GEO2MEET is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Wijzigingen en beëindiging

GEO2MEET behoudt zich het recht voor de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. GEO2MEET is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen of beëindiging.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website komen toe aan GEO2MEET, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website te wijzigen, reproduceren, transporteren, distribueren en/of te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GEO2MEET.

Ongeautoriseerd gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website en/of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten en/of regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie opleveren. U bent geheel verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Veiligheid

Er vindt regelmatig een controle plaats op (computer-)virussen op de webpagina, maar dit garandeert niet dat uw computer(-apparatuur) virusvrij is. GEO2MEET is niet aansprakelijk voor schade door virussen. Ook is GEO2MEET niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites van derden die via links op onze website toegankelijk zijn.

Definities

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • De webpagina: iedere webpagina waarin GEO2MEET een hyperlink naar deze disclaimer opneemt.
  • Gebruik: onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, rechtshandelingen plegen (bijv. kopen, huren), alles in de ruimste zin van het woord.
  • U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die de webpagina gebruikt.
  • De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.
  • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, waaronder verloren data en zaken, gevolgschade, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Deze disclaimer is van toepassing op de webpagina en wordt beheerst door het Nederlands recht. Indien een onderdeel van de disclaimer, om welke reden dan ook, buiten toepassing moet blijven, blijven de overige onderdelen onverkort van toepassing. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Frequently Asked Questions

Als je nog andere vragen hebt die niet in deze FAQ zijn behandeld, neem dan gerust contact met ons op!

Wat is het doel van de GEO2MEET disclaimer?
De disclaimer dient om de gebruikers van de GEO2MEET website te informeren over de beperkingen van de aansprakelijkheid van GEO2MEET met betrekking tot de inhoud van de website, het gebruik van de website, en andere relevante juridische aspecten.
Kan ik rechten ontlenen aan de informatie op de GEO2MEET website?
Nee, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op de GEO2MEET website. De inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.
Wat betekent het dat GEO2MEET niet aansprakelijk is voor schade?
Het betekent dat GEO2MEET niet verantwoordelijk is voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, de onmogelijkheid om de website te gebruiken, of eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van de website.
Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van externe links op de GEO2MEET website?
GEO2MEET is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s van externe organisaties waarnaar wordt verwezen via links op de website.
Kan de inhoud van de GEO2MEET website zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd?
Ja, GEO2MEET behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of de website te beëindigen.
Wat zijn de auteursrechten op de inhoud van de GEO2MEET website?
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van de GEO2MEET website behoren toe aan GEO2MEET, tenzij anders vermeld. Het is verboden de inhoud van de website te wijzigen, reproduceren, transporteren, distribueren en/of te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GEO2MEET.
Wat zijn de gevolgen van ongeautoriseerd gebruik van de website?
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website en/of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten en/of regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie opleveren. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor alles wat zij vanuit de webpagina verzenden.
Hoe zorgt GEO2MEET voor de veiligheid van de website?
Er vindt regelmatig controle plaats op (computer-)virussen op de webpagina, maar dit garandeert niet dat uw computer(-apparatuur) virusvrij is. GEO2MEET is niet aansprakelijk voor schade door virussen.
Welke maatregelen neemt GEO2MEET met betrekking tot links naar andere websites?
GEO2MEET is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites van derden die via links op onze website toegankelijk zijn, noch voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een dergelijke website.
Wat moet ik doen als ik vragen heb over de disclaimer?
Als je vragen hebt over de disclaimer, kun je contact opnemen met GEO2MEET via de contactgegevens die beschikbaar zijn op de website.
Wat gebeurt er als een deel van de disclaimer ongeldig is?
Indien een onderdeel van de disclaimer, om welke reden dan ook, buiten toepassing moet blijven, blijven de overige onderdelen onverkort van toepassing.
Onder welke wetgeving valt deze disclaimer?
Deze disclaimer is van toepassing op de webpagina en wordt beheerst door het Nederlands recht. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

ONZE LEERBEDRIJVEN

Lycens
Provincie Groningen
UWV
Gasuni-1
SBB-1
RPS
SC Heerenveen
Gemeente Leeuwarden
Het Noorden Werkt Door
gemeente Tynaarlo
Gemeente Noard East Fryslan
Dordrecht
Kragten
Provincie Zuid Holland
GEOMAAT
L2 Maatvoering
GIN
Kansrijkberoep
Leerwerkloket
Stichting Geo Innovatie
Drechtsteden
Fryslan Werkt
Gemeente Midden Drenthe

GEO2MEET

BRENG JOUW TOEKOMST IN KAART MET GEO2MEET

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek wat GEO2MEET voor u kan betekenen.

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief